Rozliczenia CIS – biuro rachunkowe

Comments: 0 0 Post Date: 16th listopad 2017

Construction Industry Scheme, czyli CIS to przepisy dotyczące rozliczeń w branży budowlanej. CIS reguluje system płatności pomiędzy contractors (wykonawcy), a subcontractors (podwykonawcy).

Kogo dotyczą rozliczenia CIS?

Tego typu zasady rozliczeń odnoszą się do każdej firmy budowlanej działającej na terenie UK bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tutaj więc zarówno self-employed, jak i spółki partnership, LLP (Limited Liability Partnership) czy LTD.
Rejestracji w HMRC w systemie CIS należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Dzięki temu unikniemy bowiem podwyższonej stawki podatkowej wynoszącej 30 procent.

Jakie obowiązki spoczywają na wykonawcach?

Każdy wykonawca ma obowiązek rejestracji w systemie CIS. Musi także sprawdzać na bieżąco, czy zatrudniani przez niego do wykonywania konkretnych zleceń podwykonawcy również to zrobili. Specjalne rozliczenie CIS biuro rachunkowe lub sam wykonawca musi dostarczyć do HRMC w każdym miesiącu (do dziewiętnastego dnia miesiąca).
Warto pamiętać także o tym, że nawet firmy budowlane zarejestrowane w innym kraju, za prace wykonywane na terenie UK, muszą płacić podatek CIS.

Co obowiązuje podwykonawców?

Za podwykonawcę uznawana jest każda osoba świadcząca usługi na rzecz innego przedsiębiorcy czy spółki. Każdy subcontractor ma obowiązek zarejestrować prowadzoną działalność w systemie CIS jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Rozliczenia z HRMC obowiązują tutaj raz do roku. Podwykonawcy składają zeznanie Self assessment. Zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe musi obliczyć i odprowadzić za nich wykonawca.


EnglishPoland