VAT

Kilka ciekawych informacji o podatku VAT

Prawie wszystkie zakupy, których dokonujemy są opodatkowane podatkiem VAT. Podatek ten jest od tzw. wartości dodanej. VAT jest naliczany na większość transakcji a także na wiele towarów i usług.Istnieją trzy stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii:

  • 20% (normalny),
  • 5% (zredukowany),
  • 0% (zero).

Jesteś zobligowany do zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT, jeśli spełniasz którykolwiek z poniższych warunków:

  • Twoja firma dokonała obrotu w ciągu 12 miesięcy, które minęły przekroczyła limit £85.000. Możesz się także zarejestrować dobrowolnie bez względu na obrót firmy. W tedy to może się opłacać w przypadku, gdy materiały i wyroby są nabywane w innych krajach UE, gdy dochód jest często ovatowany do zera.
  • Przewidujesz, że Twoje obroty w przyszłym miesiącu mogą przekroczyć limit £85.000 rocznie.
  • Zakupiłeś towary od innych krajach UE o wartości ponad limit rejestracji £85.000 w roku kalendarzowym.Towary i usługi objete podatnikiem VAT, nazywamy „podlegających opodatkowaniu”.

Po dokonaniu zarejestrowania należy rozpocząć naliczanie podatku VAT od wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu.Rozliczenia podatku VAT nalezy dokonywać co 3 miesiące.Vat nie obejmuje wszystkich dziedzin. Wyłączone (zwolnione) są np. ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi pocztowe, zdrowie i edukacja.

Należny podatek  VAT do HM Revenue and Customs jest różnica między podatkiem należnym od sprzedaży i podatku naliczonego od zakupów.
W przypadku podatku naliczonego, jeżeli jest wyższy od podatku należnego, może należeć się refundacja od HM Revenue and Customs. Opłaty VAT dokonywane najczęciej są w każdym kwartale po złożeniu deklaracji VAT, a w niektórych systemach płatności mogą być dokonywane comiesięcznie.

EnglishPoland