Zmiany stawek podatku Corporation Tax w Wielkiej Brytanii

Comments: 0 0 Post Date: 30th wrzesień 2023

Wszystkie podlegające opodatkowaniu brytyjskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych od swoich rocznych zysków. Dyrektor spółki jest odpowiedzialny za upewnienie się, że deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych zostały złożone w HMRC i że wszystkie należne podatki zostały zapłacone w ustalonym przez HMRC terminie. Okres na złożenie rozliczenia podatkowego wynosi zazwyczaj 12 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy deklaracja.

Od kwietnia 2023 firmy będą płacić wyższą 25-procentową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem, że odnotują zyski powyżej 250 000 funtów. Mniejsze podmioty z zyskami do 50 000 funtów pozostaną przy poprzedniej 19-procentowej stawce.

Wszystkie firmy, które osiągną zysk w wysokości 50,001.00 GBP i więcej, ale nie przekroczą 250,000.00 GBP, otrzymają tzw. ulgę krańcową w wysokości 26,5%. Ulga krańcowa powoduje stopniowy wzrost stawek podatku dochodowego dla firm mających zyski, które znajdują się między dolną a górną granicą ustaloną przez HMRC. Najprościej, aby obliczyć ulgę krańcową, należy pomnożyć ułamek ulgi krańcowej przez różnicę między górnym limitem a zyskami firmy. Jeśli zyski podlegające opodatkowaniu za roczny okres rozliczeniowy wynoszą 150,000.00 GBP, wyliczenie wygląda następująco 3/200 x (250,000.00 GBP – 150,000.00 GBP). Odpowiada to kwocie 1,500.00 GBP, która stanowi kwotę ulgi w podatku dochodowym od firm.

Poniżej przykład:

Firma z zyskiem podlegającym opodatkowaniu w wysokości 85,000.00 GBP zapłaci 19% do pierwszych 50,000.00 GBP, a następnie 26,5% do 250,000.00 GBP = 18,775.00 GBP.

Jeśli zysk wzrósłby do kwoty 250,000.00 GBP, stosujemy ta samą metodę obliczeń. W takiej sytuacji podatek byłby w wysokości 62,500.00 GBP.

Większa firma z zyskiem w wysokości 300,000.00 GBP zapłaciłaby pełny podatek według stawki 25% czyli 75,000.00 GBP.

Stawka 19 procent dla mniejszych firm nazywana jest stawką dla małych zysków.


EnglishPoland