Co warto wiedzieć o spółkach Liability Partnership?

Comments: 0 3 Post Date: 18th listopad 2017

Spółki Liability Partnership (LLP), czyli spółki partnerskie są często wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Jak jednak założyć i prowadzić tego typu spółkę?

Procedury rejestracyjne

Spółkę LLP mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty posiadające osobowość prawną (minimum dwóch partnerów biznesowych). Do rejestracji spółki, niezbędne jest wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego LLIN01. W formularzu tym musi znaleźć się określenie nazwy spółki, jej adres oraz rejon, w którym ma mieścić się siedziba firmy. Koniecznie należy tutaj również wymienić partnerów zakładających spółkę oraz wyszczególnić osoby, które będą reprezentować firmę przed Companies House.
Gdy będziemy chcieli w nazwie naszej spółki użyć słowa z listy zakazanej, musimy do formularza LLIN01 dołączyć stosowną zgodę. Informacje o zastrzeżonych znakach towarowych znajdziemy w bazie Trade Marks Register, która jest tworzona przez UK Intellectual Property Office.
Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać do Companies House. Gdy zostaną spełnione wszystkie przesłanki formalne, otrzymamy certyfikat rejestracji, a dane o właśnie założone przez nas spółce LLP trafią do rejestru publicznego.

Co zawiera certyfikat rejestracji?

Wydany nam przez Companies House certyfikat rejestracji musi zawierać kilka podstawowych danych o spółce. Chodzi tutaj o jej nazwę i numer rejestracji, datę zarejestrowania działalności oraz region Wielkiej Brytanii, w którym spółka będzie miała swoją siedzibę.
Obowiązujące przepisy prawne przewidują tutaj, że każda spółka powinna podać adres biura do korespondencji. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie pod tym adresem musimy prowadzić działalność. Możemy więc podać nasze biuro rachunkowe, które będzie odbierać oficjalną korespondencję.

Kto może być partnerem LLP?

Spółkę LLP mogą założyć osoby fizyczne lub prawne. Przepisy przewidują jednak, że partnerem w tego typu spółce nie może zostać osoba względem, której toczy się właśnie postępowanie upadłościowe. Zasada ta dotyczy również osób, które są partnerami w spółkach względem, których prowadzone jest tego typu postępowanie. Partnerem nie może również zostać osoba, która posiada zakaz pełnienia funkcji dyrektora w firmach.
Przed Companies House spółkę musi reprezentować minimum dwóch partnerów. Przepisy przyjmują, że w przypadku, gdy firma nie wyznaczy reprezentantów, automatycznie zostają wyznaczeni wszyscy partnerzy. Partnerzy reprezentujący spółkę odpowiedzialni są za dostarczenie sprawozdań do Companies House.


EnglishPoland