Obywatelstwo Brytyjskie

Comments: 0 1 Post Date: 16th listopad 2017

Obywatelstwo Brytyjskie (British Citizenship).

Będąc obywatelem nowego państwa członkowskiego UE możesz starać się o obywatelstwo brytyjskie po 5 latach pobytu w Wielkiej Brytanii. W tym celu trzeba udokumentować 5 letni okres zatrudnienia, samozatrudnienia lub niezależności finansowej. Należy także zdać egzamin Life in the UK lub ukończyć kurs ESOL z elementami British Citizenship.


EnglishPoland