Jak w Wielkiej Brytanii uzyskać zasiłek na dziecko?

Comments: 0 3 Post Date: 18th listopad 2017

Jest to kwota, która nie podlega opodatkowaniu i, w większości przypadków, wypłacana jest raz w miesiącu.

Ile wynosi Child Benefit?

Jedynakowi przysługuje kwota 20 funtów tygodniowo. Każde kolejne dziecko w rodzinie otrzymuje zaś 13,20 funtów tygodniowo. Warto także wiedzieć o tym, że wyższa kwota Child Benefit przysługuje starszym dzieciom (powyżej 16 lat).

Kto się kwalifikuje do przyznania zasiłku?

Child Benefit przysługuje każdemu dziecku do szesnastego roku życia. Zasiłek otrzymują także dzieci w wieku od 16 do 19 lat (lub w szczególnych warunkach do 20 lat), które kontynuują naukę. Co ciekawe, dzieci w wieku 16-17, które ukończyły naukę również kwalifikują się do pobierania Child Benefit pod warunkiem, że po opuszczeniu szkoły rozpoczną przeszkolenie do zawodu.
O Child Benefit mogą ubiegać się również opiekunowie prawni. Obywatel Brytyjscy mieszkający lub pracujący poza granicami kraju także mają pobierać tego rodzaju zasiłek na dziecko.
Child Benefit przysługuje nawet rodzicom, z którymi dziecko nie mieszka pod warunkiem, że płacą na jego utrzymanie, a kwota ta jest wyższa lub równa kwocie zasiłku.

Jak otrzymać zasiłek?

Osoby, które chcą otrzymać Child Benefit muszą wypełnić stosowny formularz. Z powodzeniem można go znaleźć na stronie biura rachunkowego advena.co.uk. Najlepiej wniosek złożyć tuż po urodzeniu dziecka. Wyrównania przysługują bowiem jedynie trzy miesiące wstecz.
W formularzu należy podać swoje dane, dane dziecka, informację o zatrudnieniu, informacje o szkole, w której uczy się dziecko (w tym data rozpoczęcia i zakończenia nauki). Do wniosku należy dołączyć również oryginał świadectwa urodzenia dziecka. Opiekunowie prawni świadectwo urodzenia powinni zastąpić świadectwem adoptowania dziecka.


EnglishPoland